Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Biểu phí tại lãnh sự Canada tại Việt Nam cho các dịch vụ dành cho người dân Canada

Nhận tin tức mới
17/06/2017

Có hiệu lực từ tháng 7 năm 2013

Hộ chiếu
CAD USD
Nộp hồ sơ quốc tịch 75 75
Hộ chiếu 5 năm 190 190
Hộ chiếu 10 năm 260 260
Hộ chiếu trẻ em 100 100
Hộ chiếu khẩn 75 75
Hộ chiếu khẩn cho trẻ em 30 30
Hộ chiếu tạm thời 110 110
Phí lấy hộ chiếu 20 20
Tờ khai trong trường hợp không có người bảo đảm 50 50
Các loại phí dịch vụ lảnh sự đặc biệt
CAD USD
Lấy dấu vân tay 50 50
Chứng thực sao y bản chính (theo trang) 20 20
Chứng giám bản tuyên thệ; nhận tờ khai, tuyên bố,  khẳng định hoặc chứng thực bất kỳ tài liệu nào có chữ ký (tính theo văn bản) 50 50
Chứng thực chữ ký hoặc dấu của một đơn vị nước ngoài, bao gồm cả bản dịch chính thức được công nhận (tính theo văn bản) 50 50
Ký và đóng dấu tờ khai xác nhận tồn tại (tính theo văn bản) 20 20
Cấp thư xác nhận đến một cơ quan có thẩm quyền nước ngoài để xin cấp thị thực, giấy phép cư trú , giấy phép xuất cảnh (tính theo thư) 50 50
Giáp lai (theo trang)  3 3
Dịch vụ dịch thuật
CAD USD
Báo cáo của cảnh sát (cho các trường hợp thất lạc/mất cắp hộ chiếu) 15 15

Trả bằng tiền VND cũng được chấp nhận. xin liên hệ với bộ phận lãnh sự tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội để có thông tin về tỷ giá hối đoái.
http://www.canadainternational.gc.ca/vietnam/consular_services_consulair…