Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Các ngân hàng Canada hỗ trợ người mới nhập cư với những chính sách ngân hàng tối ưu

Nhận tin tức mới
17/06/2017
Ngân hàng Scotiabank tại Fredericton có nhân viên người Việt hỗ trợ người mới nhập cư cho các chính sách ưu đãi như:
– cấp thẻ tín dụng không cần lịch sử tín dụng và không cần thu nhập và được hoàn tiền mặt trên khoản chi dùng từ 1-4%
– tài khoản tiết kiệm lãi suất cao
– chính sách tặng tiền mặt khi mở tài khoản giao dịch mới tại ngân hàng và miễn phí 1 năm phí dịch vụ tủ bảo an tại ngân hàng
Vui lòng liên hệ Kornova để được liên lạc: email  vietnam@kornova.com5 ưu đãi ngân hàng Canada hỗ trợ người định cư mới
Miển chi phí duy trì:  Nhiều ngân hàng có chính sách miễn phí duy trì tài khoản. Hãy kiểm tra với các ngân hàng khác nhau để nhận gói hỗ trợ này.
Lãi suất ưu đãi và cạnh tranh cho các gói sản phẩm khác nhau
Quyền mở và duy trì tài khoản khi mới đến
Bảo hiểm tiền gởi tại ngân hàng : trong trường hợp ngân hàng phá sản, tiền gởi tại tài khoản đồng Canada được bảo hiểm (ngân hàng phải là thành viên của Tập đoàn bảo hiểm tiền gởi Canada CDIC. Tất cả các ngân hàng tại Canada nhận tiền gởi từ khách hàng bán lẻ đều là thành viên)
Các công cụ tiết kiệm hiệu quả: Ngân hàng Canada có nhiều loại tài khoản tiết kiệm, bao gồm những tài khoản đăng ký phát triển bởi chính phủ Canada để khuyến khích tiết kiệm tránh thuế , chẵng hạn như:
Gói Tiết Kiệm Hưu Trí (RRSPs) cho lao động về hưu
Gói Tiết Kiệm Học Vấn (RESPs) cho con em
Gói Tiết Kiệm Hỗ Trợ Người Khuyết Tật (RDSPs)
Gói Tiết Kiệm Thu Nhập Miễn Thuế (TFSAs)