Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương trình hội thảo an cư tại PEI cho người mới nhập cư

Nhận tin tức mới
19/10/2016

Hội thảo an cư dành cho người mới nhập cư

Hội thảo an cư lần thứ 2 vào mùa thu do Thành phố Charlottetown tổ chức sẽ diễn ra vào Thứ 5, 3 tháng 11, từ 5 giờ chiều đến khoảng 7:15 tối

Hội thảo mùa thu sẽ bao gồm thông tin từ Bộ kế hoạch dành cho các anh chị muốn mua nhà hoặc sửa sang mở rộng nhà. Hội thảo sẽ cung cấp thông tin và 1 vòng tham quan trạm Phòng cháy chữa cháy số 1 Charlottetown.

Vui lòng ghi danh trực tuyến để giữ chỗ. Đăng ký trước ngày Thứ 4, 2 tháng 11 cho hội thảo ngày Thứ 5, 3 tháng 11, lúc 5-7 giờ tối tại Charlottetown City Hall (199 Queen St.)

Đăng ký online tại

https://citycharlottetown.wufoo.com/forms/x18wj8j217v3zdf/

Các hội thảo sắp tới có thể xem thêm tại

http://www.city.charlottetown.pe.ca/newcomers.php

Front page:
On