Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cơ hội tìm hiểu kinh doanh và kết nối kinh doanh tại PEI 15/6/2017

Nhận tin tức mới
02/06/2017
Advancing Island Connections West, là một sự kiện doanh nghiệp chuyên nghiệp hàng năm  và là cơ hội xây dựng và kết nối mạng lưới doanh nghiệp, kết nối cộng đồng kinh doanh Hạt Prince, tỉnh bang Prince Edward Island với những doanh nhân quôc tế mới đến định cư kinh doanh tại tỉnh bang. Sự kiện MIỄN PHÍ này bao gồm một chương trình thuyết trình hội nghị và triển lãm doanh nghiệp. Các thông dịch viên tình nguyện sẽ luân chuyển tại sự kiện để giúp thúc đẩy hỗ trợ các doanh nhân quốc tế  trò chuyện tìm hiểu cơ hội kinh doanh.
Hãy tham gia sự kiện để nắm bắt cơ hội kinh doanh tại PEI
Tìm hiểu thêm về các doanh nghiệp để bán sản phẩm hoặc tìm kiếm các nhà đầu tư tại Hạt Prince
Tìm hiểu về các dịch vụ và hỗ trợ chuyên nghiệp để giúp khởi nghiệp và phát triển
Kết nối và xây dựng mở rộng mạng lưới đối tác với chủ doanh nghiệp và doanh nhân quốc tế nhập cư
Ngày 15/6/2017 từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều
Địa điểm
Credit Union Place
511 Notre Dame St
Summerside, PEI C1N 1T2
Canada
Đăng ký tham dự tại đây
http://bit.ly/2rYXRYN
https://www.eventbrite.ca/e/2nd-annual-advancing-island-connections-west…
website của đơn vị tổ chức sự kiện
islandadvance.ca
Cơ hội tìm hiểu kinh doanh và kết nối kinh doanh tại PEI 15/6/2017