Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dòng bảo lãnh thân nhân cho người Việt định cư New Brunswick làm việc hoặc kinh doanh tối thiểu 1 năm

Nhận tin tức mới
29/10/2016

Kornova trân trọng gởi đến quý anh chị đã định cư New Brunswick dòng chương trình đặc biệt dành cho thân nhân tại Việt Nam có người thân sinh sống, làm việc hoặc kinh doanh  tại New Brunswick tối thiểu 1 năm

Chương trình này yêu cầu điểm IELTS thấp hơn và khác với dòng chương trình Trình độ cao NB diện xét duyệt nhanh – có yếu tố liên kết, đặc biệt là người thân  (dòng Express Entry NB này chỉ yêu cầu người thân cư trú ít nhất 1 năm, không yêu cầu kinh doanh và làm việc). Các anh chị chưa kinh doanh/làm việc nhưng cư trú tối thiểu 1 năm có thể tham khảo dòng Express Entry ở đây

Điều kiện dòng chương trình Kinh doanh/làm việc và bảo lãnh người thân NB như sau:

Điều kiện người được bảo lãnh

 1. Có thân nhân của bản thân hoặc vợ/chồng : con, anh chị em, cháu ruột, cháu ruột kêu ông bà của người bảo lãnh
 2. 22-50 tuổi
 3. IELTS 4.0
 4. Tối thiểu bằng cao đẳng 3 năm
 5. Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong 5 năm qua trong ngành O,A,B và 1 số việc ngành C,D
 6. Có tài chính $10K cho người đứng đơn chính và $2K cho mỗi người phụ thuộc

Điều kiện người bảo lãnh

 1. Công dân hoặc thường trú Canada, sống toàn thời gian ở NB
 2. Đã kinh doanh hoặc làm việc (chi tiết ngành nghề qui định O,A,B, C -1 số việc) 12 tháng liên tục tính đến ngày người được bảo lãnh nộp đơn
 3. Độc lập tài chính
 4. Phỏng vấn với viên chức di trú
 5. Bảo trợ người được bảo trợ kế hoạch an cư
 6. Chỉ được bảo lãnh 1 người mỗi lần

Phí chính phủ $250 không hoàn lại

Dòng bảo lãnh thân nhân cho người Việt định cư New Brunswick làm việc hoặc kinh doanh tối thiểu 1 năm

Front page:
On