Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Đừng trở thành nạn nhân của gian lận nhập cư

Nhận tin tức mới
24/03/2014
Ottawa, ngày 13 tháng ba năm 2014 – Bộ trưởng Quốc tịch và Di trú Canada ngài Chris Alexander  khuyến khích những người mới đến sử dụng các đại diện  di trú được ủy quyền nhập cư để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo di trú.
Tháng ba là tháng Phòng chống gian lận và năm nay Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) đã hợp tác với Hội đồng điều tiết các chuyên gia tư vấn nhập cư Canada ( ICCRC ) và Liên đoàn Luật xã hội của Canada ( FLSC ) để nâng cao nhận thức về người đại diện được ủy quyền tư vấn nhập cư và những dịch vụ họ có thể cung cấp .
Cho tháng phòng chống gian lận năm 2014, CIC đã ra mắt một video mới trong đó cảnh báo người nhập cư tránh trở thành nạn nhân của một ” đơn vị biến mất” , và giải thích để họ biết rằng họ có thể có được thông tin về đại diện nhập cư được ủy quyền để làm việc với chính phủ Canada .
Đại diện vô đạo đức và không được phép làm suy yếu hệ thống nhập cư của Canada , tốn kém chi phí của người nộp thuế, và làm chậm quá trình thụ lý các hồ sơ hợp lệ. Theo luật Canada , chỉ có đại diện nhập cư ủy quyền được cấp phép mới có thể thu phí để giúp người nộp đơn xin visa đến Canada . Nếu một người mới nhập cư sử dụng một đại diện trái phép, hồ sơ của họ có thể bị từ chối và họ có thể có nguy cơ trở thành nạn nhân của lừa đảo.
Để tìm hiểu thêm về việc chọn và sử dụng một đại diện , hãy truy cập trang web của CIC .

CIC news