Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

LỊCH XÉT DUYỆT HỒ SƠ EB-5 THÁNG 01/2018

Nhận tin tức mới
LỊCH XÉT DUYỆT HỒ SƠ EB-5 THÁNG 01/2018
16/03/2018

Theo lịch xét duyệt hồ sơ EB-5 được ban hành bởi Cục Di Trú Mỹ (USCIS) ngày 14/01/2018, hồ sơ I-526 đang được xem xét có Ngày Ưu Tiên trước ngày 03/11/2015, và hồ sơ gỡ bỏ điều kiện I-829 có ngày Ưu tiên trước ngày 03/01/2016.

Như vậy thời gian chờ trung bình để bộ đơn I-526 của nhà đầu tư EB-5 được phê duyệt bởi USCIS là 27 tháng (tăng 15 ngày so với thời gian chờ của tháng 12/2015).

Chi tiết của Thời gian xét duyệt hồ sơ EB-5
LỊCH XÉT DUYỆT HỒ SƠ EB-5 THÁNG 01/2018