Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

MOSAIC giới thiệu chương trình hỗ trợ huấn luyện tìm việc cho di dân trước khi nhập cư

Nhận tin tức mới
17/06/2017
MOSAIC giới thiệu công cụ trực tuyến hỗ trợ tìm việc và huấn luyện các kỹ năng tìm việc cho di dân trước nhập cư, chương trình liên kết với tổ chức di trú an cư và hòa nhập (Immigrant Settlement & Integration Services (ISIS). Vui lòng ghi danh để tham dự trực tuyến tại đây
http://www.mosaic-trans.com/online-pre-arrival-employment-services-appli…
Chi tiết về chương trình huấn luyện trực tuyến với 2 phần chính : kỹ năng tìm việc, kỹ năng phỏng vấn, vui lòng xem chi tiết tại đây
http://mosaicbc.com/looking-work/pre-arrival-pre-employment-services
Tuy tổ chức đặt tại BC nhưng dịch vụ và hỗ trợ trực tuyến phục vụ di dân trên khắp canada
các tài liệu hướng dẫn kỹ năng làm việc tham khảo
http://mosaicbc.com/looking-work/newsletters/bulletins
Mosaic là tổ chức phi chính phủ đa ngôn ngữ, dành riêng cho việc giải quyết các vấn đề có ảnh hưởng đến những người nhập cư và người tị nạn trong quá trình an cư hội nhập của họ vào xã hội Canada.
Nhiệm vụ MOSAIC là hỗ trợ giúp đỡ cộng đồng di dân và tị nạn, giúp họ giải quyết các vấn đề quan trọng trong khu dân cư và nơi làm việc của họ.
Từ khi thành lập vào năm 1976, MOSAIC đã hỗ trợ người mới nhập cư và người tị nạn thông qua nhiều dịch vụ đa ngôn ngữ của mình. Các chương trình dịch vụ của MOSAIC liên tục phát triển và phát triển để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.
Công việc của Mosaic trên định hướng về bình đẳng, công bằng xã hội, tiếp cận bình đẳng và dân chủ. Các công cụ của Mosaic mang tính phổ biến, giáo dục cộng đồng, phát triển cộng đồng, xây dựng kết nối, và là cầu nối với cộng đồng rộng lớn hơn.