Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Mùa hè tới rồi, các bạn du học sinh tại Mỹ với visa F1 lưu ý duy trì tình trạng hợp pháp

Nhận tin tức mới
25/06/2017

Mùa hè tới rồi, các bạn du học sinh tại Mỹ với visa F1 lưu ý duy trì tình trạng hợp pháp
Tham khảo chi tiết từ cục di trú
https://studyinthestates.dhs.gov/2017/05/summer-vacation-reminders-for-f-1-students