Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Muốn tuyên thệ vào quốc tịch, phải mở mạng che mặt

Nhận tin tức mới
07/02/2012
Montreal: Tuyên bố với các phóng viên báo chí hôm thứ hai ngày 12 tháng 12 tại Montreal, ông Jason Kenney, tổng trưởng di dân và quốc tịch đã cho biết là bắt đầu ngay từ hôm thứ hai, những ứng viên khi đứng ra thề xin nhập tịch Canada, sẽ phải bỏ mạng che mặt.
Như thế những phụ nữ theo đạo Hồi, khi tuyên thệ, sẽ phải bỏ mạng che mặt. Cũng theo ông tổng trưởng Kenney thì các thẩm phán tòa di dân sẽ phải cho áp dụng luật mới này trong những buổi lễ tuyên thệ.
Cũng theo ông tổng trưởng di dân và quốc tịch thì “nếu công chúng đã loan báo là bạn sẽ gia nhập vào gia đình Canadians thì việc loan báo này phải tự do và mở rộng”.Ông tổng trưởng Kenney cũng cho rằng ông không nghĩ có những trói buộc tôn giáo trong việc che mặt vì những phụ nữ người Hồi khi hành hương đến thánh địa Mecca, đã không bắt buộc phải che khăn.
Trong khi đó vào ngày thứ năm sắp đến, tối cao pháp viện Canada sẽ  phải phán quyết về một trường hợp một phụ nữ theo đạo Hồi, là nhân chứng trong một phiên xử, đã muốn che mặt khi ra làm nhân chứng trước tòa. Theo người phụ nữ này, thì hiến chương nhân quyền Canada đã bảo vệ việc bà ta có quyền tự do đeo khăn che mặt theo ý muốn.
Theo Thoibao