Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thông tin giá nhà và chương trình tham quan nhà mẫu nhân dịp khai trương dự án Escaya từ nhà xây dựng hàng đầu Brookfield

Nhận tin tức mới
10/06/2017

Các đơn vị xây dựng hàng đầu Hoa Kỳ trong dự án khu đô thị Escaya bắt đầu giới thiệu đến thị trường giá nhà trong chương trình tổng khai trương dự án ngày 10/6/2017

Thông tin giá nhà và chương trình tham quan nhà mẫu nhân dịp khai trương dự án Escaya từ nhà xây dựng hàng đầu Brookfield

Giới thiệu nhà mẫu và giá nhà từ tập đoàn Brookfield

Thông tin giá nhà và chương trình tham quan nhà mẫu nhân dịp khai trương dự án Escaya từ nhà xây dựng hàng đầu Brookfield

Thông tin giá nhà và chương trình tham quan nhà mẫu nhân dịp khai trương dự án Escaya từ nhà xây dựng hàng đầu Brookfield