Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tổng thống Obama tuyên bố đã đến lúc cải cách về chính sách di trú

Nhận tin tức mới
01/02/2012
Ngày 27 tháng 1, như là một phần của thảo luận các bang, Tổng thống Obama đã thảo luận về công việc được thực hiện bởi Cục Quản lý của mình để tiếp tục cải cách nhập cư. Ông kêu gọi Quốc hội đã đến lúc cho tất cả chúng ta tập trung cải cách nhập cư an toàn cho cộng đồng của chúng ta và gia đình của chúng ta.
Mặc dù các cuộc cải cách hành chính đang diễn ra không phù hợp hoàn toàn với tầm nhìn bao quát của chính sách nhập cư của Tổng thống đặt ra trong các bangthông qua việc cải cách trên sẽ có một tác động lâu dài về thực thi chính sách di trú và việc xem xét các lợi ích cho những người bị mắc kẹt tron hệ thống nhập cư khập khiểng của chúng ta. Tổng thống không nên từ bỏ tầm nhìn lớn hơn của ông. Ông đã có những bước tiến đáng kể trong việc giúp đỡ để thay đổi cách mà những người không quan tâm về nhập cư suy nghĩ về nó điều này đặc biệt quan trọng khi thực hiện cải cách toàn diện. Nhưng đối với những người trực tiếp bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cuộc khủng hoảng nhập cư của chúng ta, đó là những chi tiết trực tiếp và quan trọng nhất.
Theo Immigration Impact
Photo by WhiteHouse.gov.