Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Việt Nam năm thứ 2 liên tiếp đứng thứ 2 thế giới về số lượng hồ sơ đầu tư định cư EB-5 Mỹ

Nhận tin tức mới
17/06/2017
Năm 2016 tiếp tục đánh dấu sự phát triển vượt bậc của số lượng nhà đầu tư định cư Mỹ EB-5 từ Việt Nam. Đây là năm thứ 2, Việt Nam tiếp tục chiếm vị trí thứ 2 về số lượng nhà đầu tư định cư Mỹ EB-5 trên toàn thế giới – chỉ xếp sau Trung Quốc.
Thống kê cơ bản cho năm tài chính 2016 công bố Việt Nam chiếm vị trí thứ 2 về số nhà đầu tư EB-5 với tổng số 334 visa đã phát hành tính đến 30.9.2016
Năm quốc gia dẫn đầu về đầu tư định cư EB5 của năm 2016 cùng số liệu visa đã cấp như sau

Trung Quốc 7512 75.5%
Việt Nam 334 3.4%
Hàn Quốc 260 2.6%
Đài Loan 203 2%
Brazil 150 1.5%
Các nước khác 1488 15%
Tổng số visa 9947 100%

Năm 2015, Việt Nam cũng lần đầu tiên chiếm vị trí thứ 2 thế giới về đầu tư định cư, số liệu 5 quốc gia dẫn đầu đầu tư EB5 năm 2015 như sau:

Trung Quốc 8156 83.5%
Việt Nam 280 2.9%
Đài Loan 139 1.4%
Ấn Độ 111 1.1%
Hàn Quốc 116 1.2%
Các nước khác 962 9.9%
Tổng số visa 9764 100%

Thống kê tăng trưởng visa EB5 qua các năm từ các nước hàng đầu
Việt Nam năm thứ 2 liên tiếp đứng thứ 2 thế giới về số lượng hồ sơ đầu tư định cư EB-5 Mỹ