Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Việt Nam tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về đầu tư định cư Mỹ EB5 bên cạnh Trung Quốc

Nhận tin tức mới
29/10/2016

Năm 2016 tiếp tục đánh dấu sự phát triển vượt bậc của số lượng nhà đầu tư định cư Mỹ EB-5 từ Việt Nam. Đây là năm thứ 2, Việt Nam tiếp tục chiếm vị trí thứ 2 về số lượng nhà đầu tư định cư Mỹ EB-5 trên toàn thế giới – chỉ xếp hạng sau Trung Quốc.

Thống kê cơ bản cho năm tài chính 2016 công bố Việt Nam chiếm vị trí thứ 2 về số nhà đầu tư EB-5 với tổng số 334 visa đã phát hành tính đến 30.9.2016

Năm quốc gia dẫn đầu về đầu tư định cư EB5 của năm 2016 cùng số liệu visa đã cấp như sau

Trung Quốc 7512 75.5%
Việt Nam 334 3.4%
Hàn Quốc 260 2.6%
Đài Loan 203 2%
Brazil 150 1.5%
Các nước khác 1488 15%
Tổng số visa 9947 100%

Năm 2015, Việt Nam cũng lần đầu tiên chiếm vị trí thứ 2 thế giới về đầu tư định cư, số liệu 5 quốc gia dẫn đầu đầu tư EB5 năm 2015 như sau:

Trung Quốc 8156 83.5%
Việt Nam 280 2.9%
Đài Loan 139 1.4%
Ấn Độ 111 1.1%
Hàn Quốc 116 1.2%
Các nước khác 962 9.9%
Tổng số visa 9764 100%

Trong tổng số 9947 visa phát hành cho dòng EB-5 năm 2016 chỉ có 1442 hồ sơ chuyển đổi tình trạng tại Mỹ (chiếm 14%); 842 visa phát hành từ các chương trình đầu tư EB5 trực tiếp (8.5%) trong đó 269 visa từ các dự án trực tiếp trị giá $1 triệu và 573 visa từ các dự án trị giá $500,000 nằm trong khu vực thỏa mãn điều kiện thu hút đầu tư TEA

Việt Nam tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về đầu tư định cư Mỹ EB5 bên cạnh Trung Quốc